Výuka


V uplynulých 30ti letech jsme vyučovali tyto třídy a skupiny tanců:

Přípravka

Do přípravky Taneční škola Duha jsou přijímány děti ve věku od 5 do 7 let, které se chtějí věnovat některé z tanečních disciplin. Ať je to společenský tanec a nebo mažoretky. Děti se vzhledem ke svému věku učí těm nejzákladnějším pohybovým a tanečním dovednostem především formou tanečních her a soutěží, zkoušejí si zajímavá rytmická cvičení a seznamují se i se základy taneční gymnastiky a baletu. V průběhu roku se učí také jednoduché a zábavné tance - Makarena, Ptačí tanec a další.

Tyto skupiny se schází pravidelně 1 x týdně na 1 vyučovací hodiny.

Přípravka

Přípravka - mažoretky:
Pravidelná výuka této nové třídy bude vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.

1. až 4. ročník

V této třídě jsou děti ve věku od 8 do 10 let a žáci se zde seznamují především se základy společenského tance a prohlubují si znalosti i dovednosti základů baletu a taneční gymnastiky. Přirozenější pro výuku této věkové kategorie jsou tance latinsko-americké, avšak jsou probírány i základy techniky standardních tanců. Po zvládnutí základních kroků jednotlivých společenských tanců na pomalejší i rychlou hudbu se děti učí také jednoduché figury a krátké taneční variace. Především do Polky, Džajvu, Ča-či a Waltzu. V této třídě se stále potýkáme s nedostatkem chlapců. Při nástupu do této skupiny je nutné absolvovat Přípravku TŠ a nebo přijímací zkoušku.

Tato třída se schází pravidelně 2 x týdně na 2 vyučovací hodiny.

Párový tanec

Třídy společenského tance jsou rozděleny na dvě skupiny především podle věku.

Děti ( 3. až 5. ročník)- jsou zde chlapci a děvčata ve věku od 9 do 12 let, u kterých se zaměřujeme především na správné a zdravé držení těla, estetický pohyb nohou i paží a na složitější rytmická cvičení. Po zvládnutí základní techniky standardních i latinsko-amerických tanců se tanečníci učí malé a později i větší taneční sestavy do jednotlivých tanců. Vše se procvičuje pomalu a důkladně nejdříve samostatně a potom v páru. Důležitá je vzájemná souhra a jednotné cítění hudby každého tanečního páru. Nejlepší páry se zúčastňují tanečních soutěží ve svých věkových kategoriích. Vyvrcholením práce celé taneční třídy je příprava kolektivního předtančení, při kterém musí být taneční projev jednotlivých tanečních párů, jejich prostorové i hudební cítění co nejvíce stejné. Takováto choreografie pak vystupuje na veřejnosti při různých příležitostech - akce pro děti, plesy a především taneční soutěže..

Tato třída se schází pravidelně 3 x týdně na 2 vyučovací hodiny.

Junioři (6. až 9. ročník) v této třídě jsou chlapci a děvčata ve věku od 13 do 16 let, kteří se svému koníčku věnují pravidelně několik let a dosahují v něm velmi dobrých výsledků. Na svých pravidelných trénincích se učí techniky všech společenských tanců, základní i pokročilé figury a variace. Celý taneční repertoár se skládá z pěti tanců standardních a z pěti, respektive z šesti tanců latinsko-amerických, jestliže počítáme polku. Páry pravidelně vystupují na společenských zábavách a plesech, na akcích pro město Česká Lípa i další organizace. Pravidelně se zúčastňují tanečních soutěží párů i soutěží plesových předtančení.

Tato třída se schází pravidelně 3 x týdně na 2 vyučovací hodiny.

Dospělí

Mažoretky

Třídy mažoretek jsou rozděleny na dvě skupiny především podle věku.

Děti - jsou zde děvčata ve věku od 7 do 11 let, u kterých se zaměřujeme především na správné a zdravé držení těla, estetický pohyb nohou i paží a na rytmická cvičení. Po zvládnutí koordinace paží a chůze nejlepší dívky této skupina nacvičují jednoduché choreografie a vystupují na veřejnosti při různých příležitostech - taneční soutěže, karneval TŠ Duha a další. Při nástupu do této skupiny je nutné absolvovat Přípravku TŠ a předností pro přijetí je i dovednost točení hůlkou alespoň jednou rukou.

Tato skupina se schází pravidelně 2 x týdně na 2 vyučovací hodiny.

Juniorky - v této skupině jsou děvčata ve věku od 12 do 14 let, jejichž pohybová vyspělost je na značně vyšší úrovni, a které se stále snaží po všech stránkách zdokonalovat. Za dobu svého trvání (od roku 2000) nacvičila děvčata celou řadu pěkných a nápaditých choreografií nejen pódiových skladeb (např. Babeta, Men a další), ale také vystoupení roztleskávaček a nebo pochodová defilé, vhodná při vystoupeních na sportovních akcích. Děvčata trénují stále složitější prvky, točení hůlkou levou i pravou rukou, točení oběma rukama a v poslední době velmi efektní vyhazování a následné chycení hůlky. Do této skupiny přecházejí ty nejšikovnější dívky ze skupiny Děti a snaží se doučit složitější taneční i choreografické prvky svých starších kamarádek.

Tato skupina se schází pravidelně 2 x týdně na 2 vyučovací hodiny.

Mažoretky dua - dvojice děvčat, která chodí pravidelně trénovat a zdokonalují svá vystoupení. Děvčata si sama vyberou hudbu, která se jim líbí a na ni si za pomoci trenéra vytvoří sestavu, kterou se snaží nacvičit tak, aby s ní mohla vystupovat na soutěžích a různých akcích.